Zdraví by mělo být na prvním místě

Buďte v souladu s tím, co vaše tělo potřebuje. Zde najdete tipy na zdraví a pohodu, jakož i odborné rady nebo ošetření. Pamatujte – zdraví by mělo být na prvním místě.

Metoda vyhlazení vrásek – Vstřebatelný injekční výplňový implantát – Botulotoxin A

Metoda vyhlazení vrásek – Vstřebatelný injekční výplňový implantát – Botulotoxin A


Botulotoxin A, nazývaný též klobásový jed, je v současné době často využívaná látka v kosmetickém průmyslu. Botulotoxin je jeden z nejznámějších jedů, avšak pro kosmetické účely je tento jed natolik naředěn, že není nebezpečný. Existují dva botulotoxinové preparáty – Botox a Dysport. Botox se využívá častěji a hodí se pro aplikace, kde je zapotřebí, aby se botulotoxin do okolní tkáně příliš nešířil. Naopak Dysport se užívá v případě, kdy je zapotřebí větších dávek k vyhlazení hlubších vrásek. Déle trvající efekt je dosažen menším množstvím vpichů a menším objemem aplikované látky do tkáně. Botulotoxin snadno vyhladí mimické vrásky na obličeji – na čele, mezi obočím a kolem očí. Účinky botulotoxinu spočívají v zablokování nervového zakončení, dochází k přerušení nervosvalového spojení a tím je zabráněno mimickému svalu v jeho smršťování. Následkem toho dochází k vyhlazení mimických vrásek. Po určité době se však nervový vzruch ve svalu obnoví a aplikace botulotoxinu se musí opakovat. Účinek botulotoxinu je u mělčích vrásek patrný asi za 3 dny. U hlubších vrásek je viditelný až po více aplikacích, dochází totiž k postupnému vyhlazení vrásek. Tento estetický zákrok není možno hradit zdravotní pojišťovnou cs.wikipedia.org. Veškeré náklady spojené s aplikací botulotoxinové látky k vyhlazení vrásek musí uhradit pacient sám.

Pro koho je aplikace botulotoxinu vhodná?

Injekční aplikace botulotoxinu je vhodná zejména pro pacienty, kteří chtějí vyhladit vrásky od smíchu, mračení, omezit vějířovité vrásky, uvolnit stažené koutky úst nebo vyléčit nadměrné pocení. Dále pak pro osoby, kterým se vrásky objevily mezi obočím, na čele, kolem očí, na kořeni nosu, nad horním rtem, na bradě nebo na krku. Aplikaci botulotoxinu A mohou podstoupit ženy, které nejsou těhotné a nekojí, dále pak osoby bez nervových poruch a osoby, které nemají alergie na některé složky přípravku. Botulotoxin se neaplikuje v případě zánětlivého onemocnění oblasti, u které chceme vyhladit vrásky. Ideální věk pro tento zákrok je 18 – 65 let.

Před zákrokem

Před aplikací botulotoxinových injekcí není nutná žádná složitá příprava ani alergické testy. Jelikož se zákrok provádí ambulantně, není zapotřebí, aby pacienti podstupovali složitá vyšetření, jako je tomu u plastických operací vedoucích k vyhlazení vrásek. Po ujasnění představ a přání pacienta s dermatologem nebo plastickým chirurgem se pacient připraví na samotný zákrok. Před injekční aplikací botulotoxinu je dobré kůži chladit nebo v případě zájmu pacienta potřít krémem s anestetickými účinky nebo znecitlivět speciální náplastí s lokálním anestetikem.

Průběh zákroku

Vzhledem k tomu, že se vyhlazení vrásek provádí v ordinaci lékaře nebo na klinice plastické chirurgie ambulantně, není nutná následná hospitalizace po zákroku https://www.idnes.cz/onadnes/kosmeticka-poradna-aleny-kimlove.CKOSMETIKA/tema-989. Injekční aplikace botulotoxinu je velice rychlá, téměř bezbolestná a fyzicky nenáročná. Vpichy se provádějí velmi tenkou jehlou do míst, kde je zapotřebí vyhladit vrásky. Celý zákrok trvá asi hodinu, samotná aplikace pouhých 5 – 10 minut. Místo se ošetří dezinfekční látkou a poté je inzulinovou stříkačkou vpraveno do mimického svalu připravené množství botulotoxinu A. Pacienti cítí při aplikaci pouze mírné pálení nebo štípnutí.

Po zákroku

Po aplikaci botulotoxinu je vhodné, aby pacient setrval asi hodinu ve vzpřímené poloze a aby aktivně používal svaly, do kterých byl botulotoxin aplikován. Pacient by neměl předklánět hlavu, aby byl výsledný efekt co nejlepší. Pokožka je bezprostředně po zákroku lehce zarudlá a oteklá, ale asi po hodině tyto nežádoucí účinky zcela vymizí. Účinky injekční aplikace botulotoxinu jsou patrné po 1 – 3 dnech. Intervaly mezi jednotlivými aplikacemi se s množstvím podstoupených ošetření prodlužují. Efekt zákroku vydrží po první aplikaci asi 3 až 6 měsíců, po druhé aplikaci asi půl roku a po třetí 9 – 12 měsíců cs.wikipedia.org. Poté se stávají svaly opět aktivní a vrásky se opět začínají tvořit. Vrásky se postupem času změlčují a s opakovanými aplikacemi botulotoxinu časem zcela vymizí. Aplikace Dysportu by se měla opakovat dvakrát ročně. Alespoň čtyři dny po zákroku by měl pacient dodržovat klidový režim, neměl by aktivně sportovat a chodit do sauny. Asi týden po aplikaci botulotoxinu je vhodné vyhýbat se pobytu na slunci nebo soláriu, jinak by mohlo dojít ke špatnému vstřebávání botoxové injekce. Po aplikaci je možné navrátit se ihned do práce, není nutné žádné delší zotavování.

Výhody a nevýhody aplikace botulotoxinu

Výhodami této metody je to, že je velmi rychlá, téměř bezbolestná, zákrok je možné provádět bez jakýchkoliv příprav a alergických testů. Po zákroku je možné navrátit se ihned do pracovního procesu. Omezení po zákroku je minimální, rekonvalescence téměř žádná. Nevýhodou může být to, že oproti chirurgickým metodám vyhlazení vrásek je efekt pouze dočasný a relativně krátkodobý a je tedy nutné ho po několika měsících opakovat. U některých pacientů se také může stát, že botulotoxin dostatečně nefunguje, jelikož si na něj tělo vytvořilo protilátky.

Rate this post