5 Typů a Doporučení Pro Nováčky Obchodující na Forexu

V posledních letech jsme zaznamenali výrazný rozmach v oblasti počítačových a informačních technologií, který ovlivňuje i další oblasti, například finančnictví. I díky tomu se Forex obchody stávají více a více populární. Trh, kterému tradičně dominovali korporáty a “velká zvířata” finančního světa, jako jsou finanční fondy a instituce, je dnes daleko přístupnější. Klidně se můžete zapojit do obchodu, ikdyž nedisponujete obřím kapitálem, obchody můžete provádět z pohodlí domova a to jak v dlozhodobém časovém horizontu, tak klidně pokud se jedná o krátkodobé spekulace. Co vlastně potřebujete k tomu, abyste i vy mohli začít obchodovat? Podíváme se na základní informace a tipy právě v tomto článku. 

Co si představit pod pojmem Forex?

Co je to forex? Termín Forex  složením slov foreign currency (cizí měna) a exchange (směna). Směna měn je proces směny jedné měny za jinou měnu z různých důvodů, obvykle pro účely obchodu, obchodování nebo cestovního ruchu. Podle tříleté zprávy Banky pro mezinárodní platby (globální banka národních centrálních bank) za rok 2019 dosáhl v dubnu 2019 denní objem obchodů na forexu 6,6 bilionu dolarů. Bezpochyby se jedná o nejobsáhlejší a nejvíce likvidní finanční trh světa. 

Na Forex trhu se obchoduje s měnami a bezpochyby se jedná o nejobsáhlejší a nejvíce likvidní finanční trh světa. V minulosti tomuto trhu dominovaly institucionální firmy a velké banky, které jednaly jménem klientů. V posledních letech se však začal více orientovat na retail a začali se ho účastnit obchodníci a investoři mnoha velikostí holdingu.

Zajímavým aspektem světových forexových trhů je, že neexistují žádné fyzické budovy, které by fungovaly jako obchodní místa pro trhy. Místo toho se jedná o řadu spojení vytvořených prostřednictvím obchodních terminálů a počítačových sítí. Účastníky tohoto trhu jsou instituce, investiční banky, komerční banky a drobní investoři. 

Možná se někdy setkáte s označením Měnový trh, nebo také trh mezibankovní, jelikož k hlavním aktérům obchodů na forexu patří stále banky. A je to právě interakce finačních institucí, jako jsou banky a tzv. dealerů (nejčastěji finančních forem), která tvoří největší procento obchodů na tomto trhu. Pokud mluvíme o obchodech, v tomto případě se pohybujeme u transakcí v hodnotách desítek až stovek milionů dolarů. Tyto obchody pak probíhají v jakýkoli čas po 5 a půl pracovních dní, kdy trh funguje bez omezení. Velká finanční centra rozmístěná po celém světě a výhoda časového posunu pak působí, že trh skutečně běží téměř nepřetžitě a neustále dochází ke změnám cenových nabídek.

Není pár jako pár

Než se pustíme do dalších aspektů Forexového trhu, vysvětlíme si principy obchodování měn a hlavně pak pojem měnový pár. Měnový pár je kotace dvou různých měn, přičemž hodnota jedné měny je kotována vůči druhé. První uvedená měna měnového páru se nazývá základní měna a druhá měna se nazývá kotovaná měna. Měnové páry porovnávají hodnotu jedné měny s druhou měnou – základní měnou (neboli první měnou) oproti druhé měně neboli kotované měně. Udává, kolik kotované měny je potřeba k nákupu jedné jednotky základní měny. 

Měnových párů je tolik, kolik je na světě měn. Celkový počet existujících měnových párů se mění s tím, jak měny přicházejí a odcházejí. Všechny měnové páry jsou rozděleny do kategorií podle objemu, který se pro daný pár denně zobchoduje.

Měny, které se obchodují v největším objemu vůči americkému dolaru, se označují jako hlavní měny, mezi které patří např:

 • EUR/USD neboli euro vůči americkému dolaru.
 • USD/JPY neboli dolar vůči japonskému jenu
 • GBP/USD neboli britská libra vůči dolaru
 • USD/CHF neboli švýcarský frank vůči dolaru
 • AUD/USD nebo australský dolar vůči americkému dolaru
 • USD/CAD nebo kanadský dolar vůči americkému dolaru

Cross neboli křížové páry vedlejších měn

Měnové páry, které nejsou spojeny s americkým dolarem, se označují jako vedlejší měny nebo křížové měny. Tyto páry mají o něco větší spready a nejsou tak likvidní jako hlavní měny, ale přesto jsou to dostatečně likvidní trhy. Cross, které se obchodují v největším objemu, patří mezi měnové páry, v nichž jsou jednotlivé měny zároveň hlavními měnami. Mezi příklady křížových měn patří EUR/GBP, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY , EUR/NZD a EUR/CAD

Exotické měnové páry zahrnují měny rozvíjejících se trhů. Tyto páry nejsou tak likvidní a spready jsou mnohem větší. Příkladem exotického měnového páru je USD/SGD (americký dolar/singapurský dolar).

Existuje jenom jeden Forex trh?

Odpověď je velmi snadná, nikoliv! Forex obchody mohou probíhat až třemi různými metodami, podle kterých jsou také pojmenované jednotlivé trhy. Jelikož to pro začátečníka může být trochu matoucí, představíme si každý trh, jeden po druhém. 

Spotový forex trh

Spotový trh může být matoucím pojmem, pokud nejste úplně familiární s finanční terminologií. Jednoduše řečeno, na spotovém trhu dochází k prodeji měn a jejich nákupu dle aktuálních cen. Při vývoji ceny hraje roli mnoho faktorů, jako velikost ekonomiky dané země, poptávka a nabídka, ale například také zásahy centrálních bank. Některé měny, zejména v rozvojových ekonomikách, jsou kontrolovány vládou, která stanovuje spotový směnný kurz. Například čínská centrální vláda stanovuje fixní měnový kurz, který udržuje jüan v úzkém obchodním pásmu vůči americkému dolaru.

Devizový spotový trh může být velmi volatilní. V krátkodobém horizontu se kurzy často řídí zprávami, spekulacemi a technickým obchodováním. V dlouhodobém horizontu jsou kurzy obvykle určovány kombinací národohospodářských fundamentů a úrokových diferenciálů. Centrální banky někdy intervenují, aby trh vyhladily, a to buď nákupem nebo prodejem místní měny, nebo úpravou úrokových sazeb. Země s velkými devizovými rezervami mají mnohem lepší možnosti ovlivňovat spotový kurz své domácí měny.

Prodej a nákup měn na forex spotovém trhu je procesem interakce dvou stran, kdy jedna dodává dohodnutý objem měny, za který od druhé strany získává specifikovanou sumu stanovenou na základě aktuálních kurzů. Transakce probíhají v aktuálním čase a v hotovosti, ale vyřízení jednoho obchodu může zabrat i dva pracovní dny. 

Forwardový forex trh

Měnový forward je závazný kontrakt na devizovém trhu, který fixuje směnný kurz pro nákup nebo prodej měny k budoucímu datu. Měnový forward je v podstatě přizpůsobitelný zajišťovací nástroj, který nezahrnuje platbu marže předem. Další významnou výhodou měnového forwardu je, že jeho podmínky nejsou standardizované a lze jej na rozdíl od měnových futures obchodovaných na burze přizpůsobit na konkrétní částku a na libovolnou dobu splatnosti nebo dodání.

Forwardový trh tedy nepracuje se skutečným objemem měny, ale smlouvami, tzv. měnovými frowardy, které reprezentují nárok na specifickou měnu v určené ceně za jednotku, a to k budoucímu datu. Tento trh tedy nefunguje v reálném čase. Měnové forwardy jsou mimoburzovní kontrakty obchodované na devizových trzích, které fixují směnný kurz měnového páru. Obvykle se používají k zajištění a mohou mít přizpůsobené podmínky, například konkrétní nominální částku nebo dobu dodání.

Na rozdíl od kótovaných měnových futures a opčních kontraktů měnové forwardy nevyžadují platby předem, pokud je používají velké podniky a banky. Stanovení měnového forwardového kurzu závisí na úrokových diferenciálech pro daný měnový pár.

Termínovaný forex trh – futures

Měnové futures jsou futures kontrakty obchodované na burze, které určují cenu v jedné měně, za kterou lze v budoucnu koupit nebo prodat jinou měnu. Měnové futures kontrakty jsou právně závazné a protistrany, které je v den vypršení platnosti stále drží, musí v určený den dodání dodat měnové množství za stanovenou cenu. Měnové futures lze použít k zajištění jiných obchodů nebo měnových rizik nebo ke spekulaci na pohyb cen měn.

Měnové futures lze postavit do kontrastu s nestandardizovanými měnovými forwardy, které se obchodují mimo burz (OTC). 

Například nákup eurového měnového futures na americké burze za 1,20 znamená, že kupující souhlasí s nákupem eur za 1,20 amerického dolaru. Pokud nechá kontrakt vypršet, je odpovědný za nákup 125 000 eur za 1,20 USD. Každý eurový měnový futures kontrakt na Chicagské komoditní burze (CME) má hodnotu 125 000 eur, a proto by kupující musel nakoupit toto množství. Na druhé straně by prodávající kontraktu musel dodat eura a obdržel by americké dolary.

Co odlišuje forexový trh od akciového trhu?

Jedním z nějvětších rozdílů mezi akciovým a forex trhem je fakt, že Forex je ve srovnání s akciemi poněkud přehlednější. Na akciovém trhu máte nekonečné množství společností a akcií, které je nutné sledovat nebo možné obchodovat. U forexu se obchodují pouze měnové páry, kterých je v porovnání a nabídkou akcií méně. Dále pak nejvýznamnější roli hrají především měnové páry, které jsme si představili v předcházející části článku. Pokud tedy chcete být v obraze, teoreticky vám stačí sledovat vývoj několika národních měn. 

Na rozdíl od obchodování s akciemi je obchodování s měnami dostupné 24 hodin denně, 5 dní v týdnu (nebo 5 a půl dne, pokud zohledníte časové rozdíly). Díky tomu je Forex lepší volbou pro obchodníky na částečný úvazek, kteří nemusí mít během dne k dispozici obchodování na největších akciových trzích. Na kapitálovém trhu mohou být obchodovány například tisíce akcií. Měnových párů ovšem na forexovém trhu není neomezený počet.

Obchodování na FX také nabízí mnohem vyšší pákový efekt; někteří brokeři nabízejí u některých měnových párů až 300:1. Vyšší pákový efekt zvyšuje jak vaše riziko, tak potenciální odměnu; při správném řízení (např. stop-lossy) je pákový efekt velmi užitečným nástrojem, ale nezkušený obchodník jej může nadužívat a zjistit, že jeho obchodní kapitál je rychle vymazán.

Velkou výhodou forex trhů jsou pak velmi nízké marže, které jsou dost ojedinělým fenoménem ve světě obchodování a finančnictví. A jaké jsou další silné stránky formového obchodování? 

Výhody a nevýhody forex trhů

Samozřejmě i forex má své pozitivní a negativní stránky, proto si je shrneme v následujícím přehledu. Obecně platí, že mezi výhody forexu patří likvidita, nízka kapitalizace, decentralizace, volatilita a pákový efekt. 

Likvidita

Protože je forexový trh tak obrovský, je také velmi likvidní. To je výhoda, protože to znamená, že za běžných tržních podmínek můžete kliknutím myši okamžitě nakupovat a prodávat podle libosti. Nikdy nejste “zaseknutí” v obchodě. Dokonce si můžete nastavit online obchodní platformu tak, aby automaticky uzavřela vaši pozici po dosažení požadované úrovně zisku (limitní příkaz) a/nebo uzavřela obchod, pokud se obchod vyvíjí proti vám (stop loss příkaz).

Nízká kapitalizace

Jako obchodník na forex trhu máte na své straně výhodu, jelikož nepotřebujete tak vysoký kapitál ani účet, jako například při obchodování s burzovními futures. Požadavky na kapitalizaci tradera jsou nízké, jelikož forex trh poskytuje možnost provádět transakce i v jednotkách vybrané měny.  

Finančí pákový efekt

Pákový efekt je použití vypůjčených prostředků ke zvýšení obchodní pozice nad rámec toho, co by bylo k dispozici pouze z peněžního zůstatku. Makléřské účty umožňují využití pákového efektu prostřednictvím maržového obchodování, kdy makléř poskytuje vypůjčené prostředky. Forexoví obchodníci často využívají pákový efekt, aby profitovali z relativně malých změn cen měnových párů. Pákový efekt však může zesílit jak zisky, tak i ztráty.

Decentralizace

Forex trh je klasickým příkladem decentralizovaného trhu, protože neexistuje jedno fyzické místo, kam by investoři chodili nakupovat a prodávat měny. Forexoví obchodníci mohou využívat internet ke kontrole kotací měn od různých obchodníků z celého světa. Forexový trh je řízen globální sítí bank, které jsou rozmístěny ve čtyřech hlavních forexových obchodních centrech v různých časových pásmech: Londýn, New York, Sydney a Tokio. Protože neexistuje žádné centrální místo, můžete obchodovat na forexu 24 hodin denně.

Volatilita

Volatilita je měřítkem toho, jak prudce se mění ceny na trhu. Likvidita trhu má velký vliv na to, jak volatilní jsou jeho ceny. Nižší likvidita obvykle vede k větší volatilitě trhu a způsobuje drastické změny cen; vyšší likvidita obvykle vytváří méně volatilní trh, na kterém ceny nekolísají tak drasticky.

Likvidní trhy, jako je forex, mají tendenci se pohybovat v menších intervalech, protože jejich vysoká likvidita vede k nižší volatilitě. Více obchodníků obchodujících ve stejnou dobu obvykle vede k tomu, že cena dělá menší pohyby nahoru a dolů. Na forexovém trhu jsou však možné i drastické a náhlé pohyby. Vzhledem k tomu, že měny jsou ovlivňovány mnoha politickými, ekonomickými a společenskými událostmi, existuje mnoho událostí, které způsobují volatilitu cen. Obchodníci by měli mít na paměti aktuální události a sledovat finanční zprávy, aby našli potenciální zisky a lépe se vyhnuli případným ztrátám.

Říkají vám něco strategie pro Forex trhy?

Možná už jste někdy zaslechli, že také existují forex strategie, které jsou používané pro obchodování na forexu. V základu odlišujeme tři typy – základní strategie, středně pokročilé strategie a velmi pokročilé strategie. 

Základní strategie forex

Jak napovídá jejich název, hodí se především pro nováčky ve forex obchodování, ale můžete u nich zůstat i pokud jste již mírně pokročilým obchodníkem. Základní strategie forex pro začátečníky jsou kombinací indikátorů vydávajících signál. Pokud by vás skutečné obchodování na forex trhu ještě děsilo, doporučujeme možnost vyzkoušet si ho u LYNX ve forex demo účet verzi. 

Středně pokročilé strategie forex

Středně pokročilé strategie už vyžadují určitou znalost forex trhu. Pokud se chcete vydat tímto směrem, musíte být schopni pracovat s technickými analýzami trhu a ovládat technické pojmy, ale i praktické obchodování. 

Velmi pokročilé strategie forex

Tento typ strategií je založený na odborných technických analýzách trhu a detailním studiu rozložení transakcí. Samozřejmě se hodí pro ostřílené obchodníky, kteří mají v malíčku znalosti o specifických trzích. 

Kromě technických analýz u forexu platí, že můžete využít i tzv. fundamentální analýzy. Fundamentální analýza je proces rozkladu vlivu politických, makroekonomických a sociálních faktorů na relativní hodnotu měny. Díky identifikaci hlavních faktorů, které ovlivňují vnitřní hodnotu měny, jsou pak účastníci forexového trhu schopni přijímat informovaná obchodní rozhodnutí. Někdy se tomu říká také forex kalendář. 

Forexové kotace

Forexová kotace se vždy skládá ze dvou měn, měnového páru tvořeného základní měnou a měnou kotace (někdy nazývanou “protihodnota”). Tyto páry představují měny, se kterými obchodujete. První část páru se nazývá základní měna a druhá část se nazývá měna kotace. Mezi oblíbené a často používané základní měny patří EUR (eura), GBP (britské libry) AUD (australské dolary) a USD (americké dolary). Měnou kotace může být jakákoli měna, včetně jiné z běžných základních měn, jako v tomto příkladu: 

 EUR/USD = 1,3600 

Zde je EUR základní měnou a USD měnou kotace. Tento pár byste převedli tak, že jedno euro má hodnotu 1,36 amerického dolaru. 

Bez ohledu na to, která měna je základní měnou – zda USD, EUR nebo jakákoli jiná základní měna – základní měna se vždy rovná 1. Kótovaná částka 1,3600 je množství kotované měny USD, které je potřeba k tomu, aby se rovnalo 1 jednotce základní měny EUR.  

Podle forexové konvence je při porovnávání těchto dvou měn základem vždy EUR.  Pokud by místo toho byl základní měnou USD, kotace by byla následující:

USD/EUR = .7352  

Význam této hypotetické kotace je, že 1 USD se rovná 0,7352 EUR. Pokud vydělíte 1 0,7352, výsledek je 1,36 – oba výsledky vypadají odlišně, ale vztah mezi oběma měnami zůstává stejný.

Pro případ kotace amerického dolaru a japonského jenu bychom dostali následující zápis: 

 USD/JPY = 117,50

Znáte bid, spread a ask?

Nabídková cena, neboli bid je cena, za kterou je forexový obchodník ochoten prodat měnový pár. Poptávková cena, neboli ask, je cena, za kterou obchodník měnový pár nakoupí. Obě tyto ceny jsou udávány v reálném čase a neustále se aktualizují. 

Takže například britská libra vůči americkému dolaru má nákupní cenu 1,20720, to je cena, za kterou chce obchodník prodat měnový pár GBP/USD. Prodejce, který se domnívá, že měna bude klesat, může prodávat za nákupní cenu, aby využil poklesu. Pokud má britská libra vůči americkému dolaru poptávkovou cenu 1,20740, je to cena, kterou chce obchodník zaplatit, aby měnový pár nakoupil. Rozdíl mezi poptávkovou a nabídkovou cenou je spread.

Pokud bychom uvažovali o kotaci pro měnový pár americký dolar a kanadský dolar – USD/CAD, kotace by mohla být zapsána s Ask = 1.2005; Bid = 1.2000. 

Pokud tento měnový pár nakupujete, hovoříme o “long”, pak se musíte dívat na cenu, která říká, kolik kanadských dolarů zaplatíte za nákup jednoho amerického dolaru. 

V opačném případě, kdy prodáváte (“short”) studujete bid cenu určující jaké množství kanadských dolarů obdržíte za jeden americký dolar. 

Další pojmy – pip a lop

Pip

Pip je zkratka z anglického “percentage on point” nebo také cenový úrokový bod. Pip je nejmenší cenový pohyb, který může kurz provést na základě konvencí forexového trhu. Většina měnových párů se oceňuje na čtyři desetinná místa a změna pipu je poslední (čtvrtá) desetinná čárka. Jeden pip tedy odpovídá 1/100 1 % nebo jednomu bazickému bodu.

Například nejmenší pohyb, který může měnový pár USD/CAD udělat, je 0,0001 USD neboli jeden bazický bod. Spočítat si můžete i 117 usd to czk. 

Pip kalkulačka

Forex kalkulačka pip vám řekne hodnotu pip v měně, ve které chcete obchodovat, a výsledek se uvádí v přepočtu na americké dolary. Tyto informace jsou klíčové pro určení, zda obchod stojí za riziko, a pro jeho vhodné řízení. 

Lot

Forex se běžně obchoduje v určitých množstvích, kterým se říká loty, tedy v podstatě v počtu měnových jednotek, které nakoupíte nebo prodáte. “Lot” je jednotka měřící množství transakce. Když zadáváte příkazy v obchodní platformě, zadávají se příkazy ve velikostech uváděných v letech. 

Jedna standardní velikost lotu se rovná 100 000 (sto tisícům) jednotek jakékoli měny, kterou kupujete nebo prodáváte. To znamená, že pokud otevíráte obchod s velikostí lotu 1,0, kupujete 100 000 jednotek dané měny. To znamená, že jste nakoupili 100 000 jednotek USD.

S jakým optimálním kapitálem začít obchodovat na forex?

Jednou z jedinečných výhod forexového trhu je, že obchodníci nepotřebují obrovské množství kapitálu. Na rozdíl od akciových trhů, kde obchodníci musí složit obrovské částky jako záruku a také zohlednit tržní ocenění, funguje online trading forexový trh jinak.

Díky pákovému efektu a dennímu obchodování mohou obchodníci s průměrnou výší kapitálu, který mohou riskovat, začít efektivně obchodovat na Forexu. Úspěch či neúspěch z obchodování samozřejmě závisí na řadě faktorů. Obchodní kapitál je jen jednou z mnoha proměnných.

Většinou platí, že při jakékoliv formě spekulace nebo investování musí mít obchodníci dostatečný kapitál. Obchodní kapitál zajišťuje, že obchodníci mají dostatek kapitálu, který mohou alokovat pro své otevřené pozice, a také mají dostatek kapitálu v marži pro pozice, ve kterých se nacházejí.

Nabízí se tedy otázka, kolik kapitálu je potřeba k zahájení obchodování. Pokud vám někdo tvrdí, že k obchodování na Forexu potřebujete určitou částku, pak vás uvádí v omyl.

Výše kapitálu potřebného k obchodování na Forexu závisí na mnoha faktorech, jako je očekávaná míra návratnosti, váš rizikový profil a vaše obchodní strategie. Samozřejmě můžete obchodovat na Forexu se 100 000 USD a můžete také obchodovat na Forexu s pouhými 1 000 USD. Jaká je však ideální částka pro obchodování?

V tomto článku se budeme zabývat různými způsoby, které vám pomohou rozhodnout o minimálním kapitálu, který je potřeba k tomu, abyste mohli začít obchodovat na Forexu. Všimněte si, že je to velmi subjektivní a může se u jednotlivých osob lišit. Odpověď také závisí na řadě faktorů, kterých jsme se dotkli dříve, včetně vašeho money managementu. 

Většina forexových brokerů má velmi nízké minimální požadavky, pokud jde o otevření obchodního účtu Forex. V průměru můžete obchodovat s pouhými 100 USD počátečního kapitálu, uplatníte však i 200 000 USD.

Jakých zisků mohu dosáhnout obchodováním na forex?

Pokud se chcete pustit do forex obchodování, tak to zřejmě neděláte pro pár dolarů navíc online. Pro obchodování na forex trhu platí pravidlo, že držet se pravidel je základ. Předem si stanovte svá pravidla pro obchodování a nenechte se unést. Jako forex trader sami sobě můžete uškodit více, než vás může ublížit trh. Na Forex trhu je zcela dobře možné vydělat i 10 000% za rok, ovšem je potřeba udržovat si chladnou hlavu a mít srovnané priority obchodování. Základem je stabilita a rovnováha, která vám umožní vytvářet dobrá rozhodnutí a předcházet tak nechtěným ztrátám.  

Základní doporučení pro obchodování na forexu

 1. Zlaté pravidlo říká, dvakrát měř a jednou řež. To platí i pro forex, neboť se jedná o obchodování na dlouhou trať a spěchat se nevyplácí. 
 2. Mějte dlouhodobou vizi. Motivujte se dlouhodobým výhledem toho, kam se můžete dostat, pokud budete činit dobrá rozhodnutí a udržíte si stabilitu. 
 3. Trh je charakteristický výkyvy, zisky, ale také ztrátami. Je to přirozený průběh. 
 4. Neusněte na vavřínech a konstantně se vzdělávejte. Trh se vyvíjí a je potřeba si obnovovat znalosti. 
 5. Trh má pravdu a přesto nejede vlak. 

Jak se stát forex obchodníkem

Začátky na forexovém trhu mohou často vyústit v životní cyklus, který zahrnuje ponoření se do hry po hlavě, vzdání se nebo krok zpět, abyste mohli provést další průzkum a otevřít si demo účet pro praxi. Odtud se mohou noví obchodníci cítit sebejistěji a otevřít si další reálný účet, zažít větší úspěch a prorazit nebo dosáhnout zisku. Proto je důležité vytvořit si rámec pro obchodování na forexových trzích, který uvádíme níže.

Pokud jste obchodníkem na forex online trhu, existují desítky online forexových brokerů, kteří chtějí získat váš obchod. Navštivte jakoukoli finanční zpravodajskou webovou stránku a pravděpodobně budete bombardováni ohromným množstvím internetových reklam od forexových brokerů nebo ENC brokerů. Jaké jsou kritéria, která je třeba zvážit při výběru brokera? 

Dodržování předpisů je první věc, kterou je třeba zkontrolovat při výběru forexového brokera pro trading online, je jeho pověst. Nablýskané webové stránky nezaručují, že broker podléhá mezinárodní regulaci. Dále vás zajímají především funkce účtu. Každý forexový broker má různé nabídky účtů. Zde jsou čtyři oblasti, které je třeba vzít v úvahu při porovnávání funkcí jednotlivých makléřů: pákový efekt a marže; provize a rozpětí; požadavky na počáteční vklad; a snadnost vkladů a výběrů.

Nabízené měnové páry – ačkoli je k obchodování k dispozici velké množství měn, jen několika z nich se dostává většiny pozornosti, a proto se obchodují s největší likviditou. Překontrolujte si, jaké měnové páry váš broker nabízí, stejně tak třeba jako jeho zákaznický servis a dostupnost poradců. 

Váš přehled informací o forexu

Už víte co je to forex a jak obchodovat na forexu. Jak je z článku nejspíše patrné, o forexu by bylo možné zdlouhavě psát a stále by byla k dispozici nová a nová témata. Proto závěrem chceme shrnout základní a nejdůležitější informace, které je dobré si o tomto trhu pamatovat: 

 • Forex trading má velkou výhodu v podobě finanční páky a umožňuje vydělat nebo prodělat mnohonásobně více v krátkém časovém období
 • Obchodování na forexu probíhá 5 dní v týdnu a po 24 hodin denně
 • Kótování měn je vždy uvedeno v páru (například USD/CAD), jedna měna se uvádí v jednotkách měny druhé 
 • Výhodou je vysoká likvidita trhu a možnost obchodovat i s malou kapitalizací, ale i s velkým kapitálem
 • Fundamentální analýzy a makroekonomická data hrají velkou roli při sycení forexového trhu. Měny reagují na komplexní situace, zásahy centrálních bank, inflaci, atd. 

Pokud vás forex trh skutečně zaujal a máte zájem dozvědět se více o této možnosti obchodování měn, můžete shlédnout některý z našich webinářů zaměřených na forex obchodování.

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters

[mc4wp_form id="456"]