Nové pojmy v občanském zákoníku 2014

Přátelé, víte, jak se nyní říká půjčce? Od 1. ledna 2014, kdy nabral na platnosti nový občanský zákoník se už nejedná o půjčku ale o zápůjčku. A nových pojmů je více.

Výprosa

Výprosa je zvláštní slovo, viďte? A co že to ta výprosa znamená? Výprosa je bezplatné půjčení věci k užívání. Když třeba půjčíte sousedce hrnec, bude se jednat o výprosu. A je úplně jedno, na jak dlouho jí hrnec půjčíte. Hrnec, tedy výprosu, můžete kdykoliv chtít zpět a sousedka vám musí hrnec hned vrátit. V zákoníku se také upravují situace, kdy dojde k poškození věci, tedy rozbití hrnce. Poškozený hrnec musí vaše sousedka zaplatit i v případě, že hrnec půjčí někomu jinému a dotyčný hrnec poškodí. Váš hrnec je zkrátka váš majetek a nikdo jej nemá právo ničit!

Zápůjčka

Zápůjčka je pojem sám o sobě. A protože zápůjčka nahrazuje současnou půjčku, vracíme se k označení, které platilo před socialistickými zákoníky. Zápůjčka může být tedy bezúplatná, ale nejčastěji bude úplatná. Zápůjčka je obvykle písemná.

Výpůjčka

Výpůjčka je skvělé slovo, takové hezky české. O výpůjčku se bude jednat ve chvíli, kdy je výpůjčena konkrétní věc na určitou dobu, kdy je tado doba předemjasně stanověna. Jedná se opět o bezplatné užívání vypůjčené věci. Náklady na případný provoz během výpůjční doby nese ten, kdo si danou věc výpůjčil.

Vydlužitel a zapůjčitel

Další skvělé nové pojmy, které vymysleli naši zákonodárci, se váží k bývalé půjčce. Zapůjčitel je dříve věřitel (ten, který věc (peníze) půjčil) a vydlužitel je dříve dlužník, tedy ten, který musí věc (peníze) vrátit.

Přátelé, rozumíte tomu teď více? A nebo se vám z těch pojmů také motá hlava jako nám?